Regulamin Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Italianistów Polskich za najlepszą publikację książkową z zakresu badań italianistycznych za lata 2018–2019

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Italianistów Polskich za najlepszą publikację książkową z zakresu badań italianistycznych (Regulamin).

Pierwsza edycja Nagrody zostanie ogłoszona jesienią bieżącego roku i będzie dotyczyła publikacji, które ukazały się w latach 2018-2019.

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Italianistów Polskich w odpowiedzi na przypadki łamania zasad etyki w nauce

Zarząd Stowarzyszenia Italianistów Polskich stanowczo stwierdza, że jakiekolwiek przypadki łamania zasad etyki w nauce stoją w sprzeczności z podstawowymi zasadami etyki uznanymi w naszym kręgu kulturowym za naturalne i powszechnie obowiązujące” (Kodeks etyki pracownika naukowego PAN, Wyd. Elipsa, Warszawa 2017, s. 5).

Za nieetyczne należy uznać zarówno nierzetelne prowadzenie badań naukowych, plagiaty, nierzetelne wykonywanie recenzji, jak przypadki mobbingu i wszelkich form dyskryminacji.

Jako stowarzyszenie naukowe, zrzeszające italianistów z czternastu ośrodków naukowych w Polsce, podzielamy przeświadczenie wyrażone w Kodeksie etyki pracownika naukowego opracowanym przez Komisję ds. etyki PAN, że „podstawowym  obowiązkiem  pracownika  naukowego  jest  przestrzeganie  ustalonych zasad i uczciwości w pracy naukowej” (tamże).

Wierzymy, że przestrzeganie podstawowych, uniwersalnych zasad i wartości etycznych w pracy naukowej stanowi gwarancję jej rzetelności. Oczekujemy tego od wszystkich członków SIP.

Kodeks etyki pracownika naukowego PAN

Pobierz Stanowisko Zarządu w formacie PDF

Historia języka włoskiego. Projekt Romana Sosnowskiego (współpraca: Barbara Sosnowska)

Adresatami projektu są mówiący po polsku studenci i pasjonaci języka włoskiego.

Na projekt składają się: kanał na YouTube oraz profil FB: przejdź do kanału YouTube lub odwiedź profil na FB.

Na kanale YouTube znajdą Państwo krótkie nagrania mini-wykładów o charakterze na akademicko-popularnym. Roman Sosnowski, historyk języka włoskiego z Krakowa, opowiada w około dziesięciominutowych filmach o dawnych i współczesnych problemach języka włoskiego. W tej chwili takich wykładów jest cztery, w ciągu najbliższych miesięcy liczba powinna się zwiększyć do dwudziestu. Z kolei na Facebooku zamieszczane są krótkie posty poświęcone ciekawostkom dotyczącym historii włoskiego lub kontaktom włosko-polskim. Pojawiają się dwie ciekawostki tygodniowo, jedna w formie klasycznego posta (tekstu), a druga w formie nagrania audio ze zdjęciami.

Projekt (filmy, posty) ma charakter prywatny, jest autorstwa Romana Sosnowskiego i przygotowywany jest przy współpracy Barbary Sosnowskiej.

XVII numer czasopisma „ItaliAMO”

Redakcja dwujęzycznego polsko-włoskiego czasopisma „ItaliAMO” serdecznie zaprasza do lektury nowego numeru, który jest podsumowaniem roku akademickiego 2019/2020. To wydanie wyjątkowe – znajdują się tam teksty italianistów z Uniwersytetu Łódzkiego, a także autorów pochodzących z Warszawy, Krakowa, Śląska, a nawet ze Słowenii, Macedonii, Włoch i Brazylii. W pracę nad opublikowaniem pisma zaangażowało się blisko 50 osób. W najnowszym „ItaliAMO” można przeczytać artykuły poświęcone między innymi współczesnej włoskiej literaturze, historii, sztuce, turystyce i wielu innym tematom związanym z kulturą Włoch. Warto podkreślić także, że tradycyjna wersja pisma została wydrukowana na papierze ekologicznym!

Przejdź do strony czasopisma

Władze Stowarzyszenia Italianistów Polskich kadencji 2020-2022

W dniu 7 grudnia 2019 roku we Wrocławiu odbyły się wybory Władz Stowarzyszenia Italianistów Polskich kadencji 2020-2022.

 

Zarząd:

 • dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Anna Klimkiewicz (UJ)
 • dr hab. Maria Załęska (UW) – Wiceprzewodnicząca
 • dr Katarzyna Woźniak (UP) – Sekretarz
 • dr Francesco Cabras (UP w Krakowie) – Skarbnik
 • prof. dr hab. Elżbieta Jamrozik (UW)
 • prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro (UJ)
 • dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.
 • dr Katarzyna Biernacka-Licznar (UWr)
 • dr Joanna Janusz (UŚ)
 • dr Anita Kłos (UMCS)
 • dr Beata Szpingier (UAM)

Komisja Rewizyjna:

 • dr Anna Grochowska-Reiter (UAM)
 • dr Aneta Chmiel (UŚ)
 • dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz (UP)
 • dr Kamila Miłkowska-Samul (SWPS)
 • dr Małgorzata Trzeciak (UW)

Zaproszenie do udziału w II Zjeździe SIP – Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Doświadczanie i wyrażanie włoskości”

Zapraszamy do udziału w Miedzynarodowej Konferencji Naukowej „Doświadczanie i wyrażanie włoskości”, organizowanej z okazji II Zjazdu SIP Stowarzyszenia Italianistów Polskich.

Termin i miejsce konferencji: 6-8 grudnia 2019
Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173
Łódź

Szczegóły w załączeniu: