Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

 • dr hab. Maria Załęska, prof. UW – Przewodnicząca
 • dr hab. Anna Klimkiewicz, prof. UJ – Wiceprzewodnicząca
 • dr hab. Daniel Słapek, prof. UJ – Wiceprzewodniczący
 • dr Agnieszka Kwapiszewska (UW) – Sekretarz
 • dr hab. Joanna Janusz, prof. UŚ – Skarbnik
 • prof. dr hab. Justyna Łukaszewicz (UWr)
 • prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro (UJ)
 • dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ
 • dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. UW
 • dr Anita Kłos (UMCS)
 • dr Beata Szpingier (UAM)

Komisja Rewizyjna:

 • dr Agnieszka-Liszka Drążkiewicz (UP w Krakowie) – Przewodnicząca
 • dr Anna Grochowska-Reiter (UAM) – Wiceprzewodnicząca
 • dr Aneta Chmiel (UŚ)
 • dr Dominika Dykta (UŚ)
 • dr Małgorzata Trzeciak-Cygan (UW)