Członkostwo i Składki

Szanowni Państwo,

wszystkich zainteresowanych italianistów związanych z ośrodkami uniwersyteckimi, ale również szkołami różnego szczebla, instytucjami kulturalnymi, agencjami tłumaczeń, businessem, zapraszamy do składania indywidualnych wniosków o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych SIP.
Zgodnie z obowiązującym Statutem kandydat na członka zwyczajnego SIP przedstawia:
– podpisaną deklarację członkowską oraz zgodę RODO (wzór deklaracji i zgody RODO do pobrania:  doc; pdf) zawierającą rekomendację dwóch innych członków SIP rekomendujących jego przyjęcie do naszej społeczności (o rekomendacje należy się postarać indywidualnie)
lub
– podpisaną deklarację członkowską oraz zgodę RODO (j.w.) z załącznikiem w postaci listy pięciu najważniejszych publikacji naukowych z zakresu italianistyki
lub
– podpisaną deklarację członkowską oraz zgodę RODO (j.w.) z załącznikiem w postaci listy pięciu najważniejszych osiągnięć na polu kultury i sztuki.
Podpisane deklaracje członkowskie powinny być przekazane w dwojaki sposób: niezwłocznie w formie skanu na e-mail: biuro[at]stowarzyszenieitalianistow.pl oraz drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Italianistów Polskich, ul. Podchorążych 2, pok. 250
30-084 Kraków.
Roczna opłata członkowska za rok 2020 wynosi 50,00 zł (od roku 2021: 70,00 zł). Wpłaty można dokonywać na konto bankowe SIP: 51 1750 0012 0000 0000 3762 8492.
Z italianistycznymi pozdrowieniami
Zarząd SIP