Zjazdy SIP

II Zjazd Stowarzyszenia Italianistów Polskich: „Sperimentare ed esprimere l’italianità”
Uniwersytet Łódzki, 6-8 grudnia 2019

Doświadczanie włoskości w jej wąskim lub szerokim wymiarze, a także jej wyrażanie
w sposób werbalny (w języku literackim, potocznym i specjalistycznym) i niewerbalny (przy pomocy kodów związanych ze sztuką, kanonami estetyki, życiem codziennym), stanowiły przedmiot II Zjazdu Stowarzyszenia Italianistów Polskich. Problematyka podejmowana podczas międzynarodowej konferencji naukowej oscylowała wokół pytania, czym jest i w czym się przejawia zjawisko, które wąsko lub szeroko nazywa się „włoskością”, a jednocześnie w jaki sposób jest ono prezentowane i doświadczane,
jak również na czym polega i do jakich efektów prowadzi jego recepcja.

Program II Zjazdu

Fotorelacja © Zespół Zakładu Italianistyki UŁ 2019