Kontakt

Stowarzyszenie Italianistów Polskich
ul. Podchorążych 2, pok. 250
30-084 Kraków
www.stowarzyszenieitalianistow.pl
biuro[at]stowarzyszenieitalianistow.pl
REGON: 361532800 NIP: 6772389165 KRS: 0000558316
 Numer rachunku bankowego: 51 1750 0012 0000 0000 3762 8492