Członkostwo i Składki

Szanowni Państwo,

wszystkich zainteresowanych italianistów związanych z ośrodkami uniwersyteckimi, ale również szkołami różnego szczebla, instytucjami kulturalnymi, agencjami tłumaczeń, businessem, zapraszamy do składania indywidualnych wniosków o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych SIP.
Zgodnie z obowiązującym Statutem kandydat na członka zwyczajnego SIP przedstawia:
– podpisaną deklarację członkowską (wzór deklaracji do pobrania: doc ) zawierającą rekomendację dwóch innych członków SIP rekomendujących jego przyjęcie do naszej społeczności (o rekomendacje należy się postarać indywidualnie)
lub
– podpisaną deklarację członkowską (j.w.) z załącznikiem w postaci listy pięciu najważniejszych publikacji naukowych z zakresu italianistyki
lub
– podpisaną deklarację członkowską (j.w.) z załącznikiem w postaci listy pięciu najważniejszych osiągnięć na polu kultury i sztuki.
Podpisane deklaracje członkowskie powinny być przekazane w dwojaki sposób: niezwłocznie w formie skanu na e-mail: biuro@stowarzyszenieitalianistow.pl oraz drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Italianistów Polskich
ul. Podchorążych 2, pok. 250
30-084 Kraków.
Roczna opłata członkowska wynosi 50 zł. Wpłaty można dokonywać na konto bankowe SIP: 51 1750 0012 0000 0000 3762 8492.

Z italianistycznymi pozdrowieniami,
Zarząd SIP:
dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski – przewodniczący
dr hab. prof. UW Elżbieta Jamrozik – wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro (UJ) – wiceprzewodnicząca
dr hab. prof. UWr. Justyna Łukaszewicz
dr hab. prof. UAM Ingeborga Beszterda
dr hab. Maria Załęska (UW)
dr Aneta Chmiel (UŚ) – skarbnik
dr Katarzyna Woźniak (UP) – sekretarz
Członkowie komisji rewizyjnej:
dr hab. Roman Sosnowski (UJ)
dr Daniel Słapek (UWr)
dr Małgorzata Trzeciak (UW)