Statut

Statut Stowarzyszenia Italianistów Polskich  został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków dn. 7 grudnia 2019 r.

Statut w pliku PDF do pobrania