Statut

Statut Stowarzyszenia Italianistów Polskich  został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków dn. 18 grudnia 2015 r.

Statut w pliku PDF do pobrania