Zjazdy SIP

I Zjazd Stowarzyszenia Italianistów Polskich: „Granice i pogranicza w badaniach italianistycznych
Uniwersytet Wrocławski, 16-18 listopada 2017

Tematyka konferencji dała pole do popisu przekładoznawcom i komparatystom,
ale terytorium eksploracji nie ograniczało się do styku języków i kultur. Uczestnicy konferencji naukowej podejmowali tematy związane z przekraczaniem granic uświęconych tradycją i wytyczaniem nowych w badaniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych. Przedmiotem refleksji były zjawiska graniczne w języku i kulturze, dzieła sytuujące się na pograniczu gatunków, literackie obrazy granicy i pogranicza.

Program I Zjazdu
Monografia: „Confini e zone di frontiera negli/degli studi italiani” pod redakcją Justyny Łukaszewicz i Daniela Słapka, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2018 [ss. XVI-212].