Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków SIP

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu SIP serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Italianistów Polskich, które odbędzie się w Sosnowcu, w Centrum Instytutów Neofilologicznych UŚ (ul. Grota-Roweckiego 5).

I termin Walnego Zebrania: 13.04.2018, godz. 13:30 (numer sali zostanie podany w osobnym komunikacie).

II termin Walnego Zebrania: 13.04.2018, godz. 14:00 (numer sali zostanie podany w osobnym komunikacie).

Porządek Walnego Zebrania Członków:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania;
2. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania;
3. przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania;
4. sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu za rok 2017;
5. uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego z roku 2016 na cele statutowe w roku 2018;
6. wolne wnioski.