Adres gratulacyjny na okoliczność Jubileuszu 130-lecia Instytutu Filologii Romańskiej UJ