Członkowie SIP w zespole doradczym MNiSW ds. czasopism naukowych

Rekomendowani przez SIP prof. dr hab. Elżbieta Jamrozik i dr Daniel Słapek weszli w skład zespołu doradczego do spraw czasopism naukowych w dyscyplinie językoznawstwo.