Nagroda Naukowej Stowarzyszenia Italianistów Polskich za najlepszą publikację książkową z zakresu badań italianistycznych za lata 2018–2019: ogłoszenie wyników I etapu głosowania

Poniżej zamieszczamy zamieszczam listę ośmiu publikacji, które otrzymały największą liczbę głosów w pierwszym etapie głosowania:

  • Chwaja, Natalia (2018). Triest przepisany. Miasto w prozie Claudia Magrisa. Kraków: Universitas.
  • Janusz, Joanna (2018). Varianti dell’espressionismo nella narrativa italiana postmoderna 1980-2000. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Kaliska, Marta (2018). Model uczenia języków obcych w szkole wyższej na przykładzie języka włoskiego: Założenia teoretyczne, metodologia nauczania i zintegrowany rozwój kompetencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowe.
  • Kłos, Anita (2018). Apologia kobiecego ducha. Sibilla Aleramo i jej związki z polską kulturą literacką pierwszej połowy XX wieku. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  • Liszka-Drążkiewicz, Agnieszka (2019). Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
  • Miłkowska-Samul, Kamila (2019). (S)cortesia e social network. Opportunità e rischi del dibattito pubblico su Facebook. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS.
  • Prola, Dario (2018). L’Italia nella scrittura di Jaroslaw Iwaszkiewicz. Alessandria: Edizioni dell’Orso.
  • Sosnowski, Roman (2019). Manoscritti italiani della Biblioteca Jagellonica di Cracovia dalle origini al XVIII secolo. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami dla monografii, które znalazły się w finale Nagrody.