Oświadczenie SIP w związku z sytuacją na Ukrainie

Stowarzyszenie Italianistów Polskich powstało, by krzewić wartości humanistyczne, których kolebką są kraje basenu Morza Śródziemnego. Jesteśmy przekonani, że świat kultury zachodniej i fundamentalne dla niej poszanowanie wolności i godności każdego człowieka jest pojęciem przekraczającym geograficzne granice. Wierzymy, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, a kultura dobrem i prawem każdego człowieka. Zdecydowanie sprzeciwiamy się zbrojnej agresji i związanej z nią pogardzie, której celem jest zniszczenie odrębności tożsamości i kultury ukraińskiej.

Асоціація польських італьяністів була створена з метою дбати про гуманітарні цінності, осердям яких є країни басейну Середземного моря. Ми переконані в тому, що західна культура і фундаментальні для неї цінності – повага до свободи і гідності кожної людини – це поняття, які не мають географічних кордонів.

Ми віримо, що життя людини – це найвища цінність, а культура є її природнім благом й правом кожного з нас. Ми рішуче виступаємо проти збройної агресії й пов’язаною з нею зверхністю, спрямованою на знищення української ідентичності та культури.