Prof. dr hab. Justyna Łukaszewicz (UWr) laureatką Nagrody Naukowej SIP za lata 2020-2021

II miejsce  zajęła dr Dominika Dykta za monografię Ciao! Me uala? Perché i talamonesi cambiano il codice. Analisi cognitiva dell’alternanza e del cambio di codice tra l’italiano e il dialetto talamonese, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2021

III miejsce zajęli ex aequo dr Fabio Boni (UP w Krakowie) za monografię “Successi tragici et amorosi di Silvio et Ascanio Corona”. Né cronaca, né novella: ipotesi per un genere moderno a fine Seicento, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021 oraz dr Maciej Durkiewicz (UW) za monografię Lingua e testualità dei diari on-line italiani, Frankfurt am Main, Peter Lang 2020

Serdecznie gratulujemy i życzymy zapału do dalszych badań italianistycznych!

Ogłoszenie wyników konkursu, 24 marca 2023