Przekłady Członków

Pietro Bembo: „Stance/Stanze”, wstęp Roman Sosnowski, Marta Wojtkowska-Maksymik, komentarze Roman Sosnowski, przełożyła Barbara Sosnowska Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2019

Pietro Bembo, wybitny poeta renesansowy, dziś znany bardziej jako teoretyk języka, odegrał w historii literatury i języka włoskiego kluczową rolę. „Stance” to jeden z jego najoryginalniejszych utworów, który przez cały wiek XVI cieszył się ogromną popularnością i znalazł wielu naśladowców. To apologia miłości, przede wszystkim zmysłowej, skierowana do wrażliwych, wykształ­conych i znanych z ciętego języka dam, które były równocześnie wzorem małżeńskiego oddania i wierności nawet ponad miarę (jak Emilia Pio i księżna Elisabetta Gonzaga). Stance są też inspirowane neoplatońską wizją miłości przefiltrowaną przez doświadczenie Bemba, które już w „Rozmowach w Asolo” kazało mu silniej zaakcentować pierwiastek zmysłowy. Przekład Barbary Sosnowskiej zachowuje strukturę wersyfikacyjną i rytmiczną oryginału starając się równocześnie o wierność i klarowność. Tłumaczenie poprzedzone jest wstępem i opatrzone komentarzem przygotowanymi przez Roman Sosnowskiego i Martę Wojtkowską-Maksymik.


Pietro Bembo, poeta rinascimentale di grande fama, oggi conosciuto molto di più per il suo ruolo di grammatico e teorico del volgare, è stato fondamentale per lo sviluppo della letteratura del Rinascimento. „Stanze” sono uno dei suoi lavori più apprezzati, letti e imitati per tutto il sedicesimo secolo. Si tratta dell’apologia dell’amore sensuale di grande raffinatezza, dedicata a due grandi figure del Rinascimento: Elisabetta Gonzaga e Emilia Pio. La traduzione polacca di Barbara Sosnowska mantiene la struttura strofica e ritmica dell’originale senza perdere le qualità di fedeltà e di chiarezza. Il testo delle „Stanze” è preceduto dall’introduzione e corredato del commento redatti da Roma Sosnowski e Marta Wojtkowska-Maksymik.