Regulamin Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Italianistów Polskich za najlepszą publikację książkową z zakresu badań italianistycznych za lata 2018–2019

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Nagrody Naukowej Stowarzyszenia Italianistów Polskich za najlepszą publikację książkową z zakresu badań italianistycznych (Regulamin).

Pierwsza edycja Nagrody zostanie ogłoszona jesienią bieżącego roku i będzie dotyczyła publikacji, które ukazały się w latach 2018-2019.