Władze Stowarzyszenia Italianistów Polskich kadencji 2020-2022

W dniu 7 grudnia 2019 roku we Wrocławiu odbyły się wybory Władz Stowarzyszenia Italianistów Polskich kadencji 2020-2022.

 

Zarząd:

 • dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ – Przewodniczący
 • prof. dr hab. Anna Klimkiewicz (UJ)
 • dr hab. Maria Załęska (UW) – Wiceprzewodnicząca
 • dr Katarzyna Woźniak (UP) – Sekretarz
 • dr Francesco Cabras (UP w Krakowie) – Skarbnik
 • prof. dr hab. Elżbieta Jamrozik (UW)
 • prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro (UJ)
 • dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.
 • dr Katarzyna Biernacka-Licznar (UWr)
 • dr Joanna Janusz (UŚ)
 • dr Anita Kłos (UMCS)
 • dr Beata Szpingier (UAM)

Komisja Rewizyjna:

 • dr Anna Grochowska-Reiter (UAM)
 • dr Aneta Chmiel (UŚ)
 • dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz (UP)
 • dr Kamila Miłkowska-Samul (SWPS)
 • dr Małgorzata Trzeciak (UW)