Wykład online dr hab. Joanny Janusz, prof. UŚ: „Ekspresjonistyczne wariacje. O awangardzie w prozie włoskiej ostatniego dwudziestolecia dwudziestego wieku”

Zapraszamy na wykład dr hab. Joanny Janusz, prof. UŚ „Ekspresjonistyczne wariacje.
O awangardzie w prozie włoskiej ostatniego dwudziestolecia dwudziestego wieku”
, który odbędzie się 26.11.2021 o godz. 17:00 za pośrednictwem platformy MSTeams.

Ze względów organizacyjnych, zgłoszenia udziału w wykładzie prosimykierować na adres lucyna.marcol@us.edu.pl (do 24.11.2021).

Wykład podejmuje niektóre wątki zawarte w monografii „Varianti dell’espressionismo nella narrativa italiana postmoderna 1980-2000” (Wydawnictwo UŚ, 2018). Precyzyjne określenie czym ekspresjonizm jest dziś, w czasach gdy tak trudno i niemal niezręcznie mówić o eksperymencie artystycznym czy literackim, wydaje równie trudne, jak na początku wieku, w dobie awangard historycznych. Awangardy historyczne, zatem również
ekspresjonizm, stały się bowiem od dawna częścią współczesnego kanonu. Ekspresjonistyczne techniki wyrazu artystycznego upowszechniły się i straciły swój transgresyjny charakter; zmieniła się także ich rola i sposób funkcjonowania w rozległej koine literatury postmodernistycznej. Zmiany te nie oznaczają jednak utraty znaczenia czy artystycznej produktywności. Tradycja ekspresjonizmu, przynależąc do historii literatury, generuje w postmodernistycznych tekstach literackich efekty nowe i nieprzewidywalne, stając się tym samym emblematycznym przykładem postmodernistycznej techniki twórczej. Jest to bowiem kod komunikacyjny otwarty na wszelkie nowości tematyczne i stylistyczne. Z tego niezwykłego połączenia klasyki z eksperymentem powstaje, w literaturze naznaczonej ekspresjonizmem, nowa wartość estetyczna, znakomicie oddająca wieloznaczność i wewnętrzne sprzeczności współczesnej literatury. Celem wykładu jest przedstawienie uaktualnionej definicji kategorii ekspresjonizmu, jej relewantnych cech oraz jej rozlicznych aktualizacji w tekstach współczesnych włoskich autorów.

Dr hab. Joanna Janusz, prof. UŚ, italianistka
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dwudziestowiecznej włoskiej literatury awangardowej. Prócz książki, do której nawiązuje wykład, jest także autorką monografii Il mondo doloroso nella narrativa di Carlo Emilio Gadda (Wydawnictwo UŚ, 2002) oraz szeregu artykułów z zakresu literaturoznawstwa i historii literatury włoskiej drugiej połowy XX wieku.