Wykład online dr Natalii Chwai: „Kto napisał Triest? Claudio Magris i triesteńska tradycja literacka XX wieku”

Zapraszamy na wykład dr Natalii ChwaiKto napisał Triest? Claudio Magris i triesteńska tradycja literacka XX wieku” , który odbędzie się 19.10.2021 o godz. 17:00
za pośrednictwem platformy MSTeams. Ze względów organizacyjnych, zgłoszenia udziału w wykładzie prosimy kierować na adres lucyna.marcol@us.edu.pl (do 18.10.2021)

Temat wykładu, nawiązujący do tytułu monografii Triest przepisany. Miasto w prozie Claudia Magrisa, odnosi się do jednego z najważniejszych jej wątków, a mianowicie do historii tzw. „miasta z papieru”, literackiego wizerunku Triestu skonstruowanego w szczególnych okolicznościach historycznych na początku XX wieku przez rodzimych intelektualistów
i pisarzy. Figura ta, przekształcająca się z upływem lat w atrakcyjny mit przesyconej melancholią przestrzeni na pograniczu kultur i cywilizacji, okazuje się kluczowa dla zrozumienia twórczości urodzonego w 1939 Claudia Magrisa, zwłaszcza zaś do prześledzenia sieci powiązań między jego pisarstwem eseistycznym i fikcjonalnym i różnorodnych strategii narracyjnych stosowanych przede wszystkim w autobiograficznym dziele prozatorskim pt. Mikrokosmosy.

Dr Natalia Chwaja – literaturoznawczyni, italianistka, adiunkt w Pracowni Literatury Włoskiej Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie. W swojej działalności naukowej interesuje się prozą północno-wschodniego pogranicza Włoch, związkami literatury włoskiej
i środkowoeuropejskiej oraz współczesnymi włoskimi narracjami miejskimi. Ze studentami studiów licencjackich i magisterskich prowadzi m.in. zajęcia z najnowszej literatury włoskiej i kurs monograficzny poświęcony wizerunkowi Rzymu w literaturze i filmie.