Dr Natalia Chwaja (UP w Krakowie) laureatką Nagrody Naukowej SIP za lata 2018-2019

Ogłoszenie Laureata Nagrody Naukowej – 25.03.2021