Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków SIP

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu SIP serdecznie zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Italianistów Polskich, które odbędzie się w Sosnowcu, w Centrum Instytutów Neofilologicznych UŚ (ul. Grota-Roweckiego 5).

I termin Walnego Zebrania: 13.04.2018, godz. 13:30 (numer sali zostanie podany w osobnym komunikacie).

II termin Walnego Zebrania: 13.04.2018, godz. 14:00 (numer sali zostanie podany w osobnym komunikacie).

Porządek Walnego Zebrania Członków:

1. wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania;
2. sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania;
3. przedstawienie i zatwierdzenie porządku zebrania;
4. sprawozdanie finansowe i merytoryczne Zarządu za rok 2017;
5. uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017 i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego z roku 2016 na cele statutowe w roku 2018;
6. wolne wnioski.

Władze Stowarzyszenia Italianistów Polskich kadencji 2018-2020

W dniu 17 listopada 2017 roku we Wrocławiu odbyły się wybory Władz  Stowarzyszenia Italianistów Polskich kadencji 2018-2020.

 

Zarząd:

 • dr hab. Artur Gałkowski, prof. UŁ – Przewodniczący
 • dr hab.  Elżbieta Jamrozik, prof. UW – Wiceprzewodnicząca
 • prof. dr hab. Maria Maślanka-Soro (UJ) – Wiceprzewodnicząca
 • dr Katarzyna Woźniak (UP) – Sekretarz
 • dr Aneta Chmiel (UŚ) – Skarbnik
 • dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr.
 • dr hab. Ingeborga Beszterda, prof. UAM
 • dr hab. Maria Załęska (UW)

Komisja Rewizyjna:

 • prof. dr hab. Anna Klimkiewicz (UJ)
 • dr hab. Roman Sosnowski (UJ)
 • dr Kamila Miłkowska-Samul (SWPS)
 • dr Daniel Słapek (UWr)
 • dr Małgorzata Trzeciak (UW)