Publikacje Członków

Agnieszka Liszka-Drążkiewicz: „Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975)”, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego , Kraków 2019

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech wszystkich dzieł Pasoliniego, niezależnie od formy wyrazu, po jaką sięga artysta, jest niezmienny i nieprzejednany radykalizm myśli, często połączony z podobnie radykalnym podejściem formalnym. Krytyka współczesnych stosunków społecznych oraz przemian dokonujących się w mentalności ludzi i systemie wartości zachodnich społeczeństw znajdują odzwierciedlenie w całej twórczości poety, która – choć niełatwa w odbiorze – od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie, również w Polsce. Wśród centralnych problemów poruszanych przez Pasoliniego należy wymienić władzę.

Volume dedicato al tema del potere nelle opere di Pier Paolo Pasolini dal 1965 al 1975.

Przejdź do strony wydawnictwa